Nhóm các phím tắt trong Word

Để tạo, thêm, sửa, xóa, lưu , căn lề văn bản… trong Word. Thì việc sử dụng nhóm các phím tắt trong Word là một thủ thuật sẽ giúp người dùng thao tác được nhanh hơn, làm việc được hiệu quả hơn rất nhiều mà không cần sử dụng chuột.

1, Tạo, thêm, sửa, xóa, lưu văn bản

Tạo , thêm văn bản

Ctrl + N: Tạo văn bản mới.
Ctrl + O: Mở một văn bản mới đã được soạn thảo trước đó.

Lưu văn bản

Ctrl + S: Lưu văn bản soạn thảo.
Ctrl + C, Shift + F2 : Sao chép văn bản.

Ctrl + Shift + C: Sao chép đoạn văn bản đang có định dạng cần sao chép.

Ctrl + Shift + V: Dán định dạng văn bản vào vùng dữ liệu dang chọn

Ctrl + P: In văn bản.

Chỉnh sửa văn bản

Ctrl + X: Cắt một nội dung bất kì trong văn bản.
Ctrl + V: Dán văn bản.
Ctrl + F: Tìm kiếm từ/cụm từ hoặc đoạn văn bản.
Ctrl + H: Chức năng thay thế, thay thế một từ/cụm từ bằng một từ/cụm từ khác.
Ctrl + Z: Trở lại trạng thái văn bản trước khi thực hiện lần chỉnh sửa cuối cùng.
Ctrl + Y: Phục hồi trạng thái văn bản trước khi sử dụng lệnh Ctrl+Z.
Ctrl + F4 , Ctrl + W, Alt + F4: Đóng lại văn bản.

F3: Chèn chữ tự động (giống với chức năng Insert > AutoText trong word)

F7: Thực hiện lệnh kiểm tra chính tả

Xóa văn bản hoặc một đối tượng

Backspace: Xóa một kí tự phía trước.
Ctrl + Backspace : Xóa kí tự phía trước.
Delete: Xóa kí tự phía sau con trỏ chuột hoặc một đối tượng nào đó.
Ctrl + Delete: Xóa một từ ở ngay phía sau con trỏ chuột.

Esc : Thoát

2, Chọn đoạn văn bản hoặc một đối tượng

Định dạng văn bản

Ctrl + D: Mở hộp thoại thay đổi font chữ.

Ctrl + B: In đậm.
Ctrl + I: In nghiêng.
Ctrl + U: Gạch chân.

Căn lề đoạn văn bản

Ctrl + E: Căn chỉnh đoạn văn bản đang chọn tại vị trí trung tâm.
Ctrl + J: Căn chỉnh đều cho văn bản.
Ctrl + L: Căn trái cho văn bản.
Ctrl + R: Căn phải cho văn bản.
Ctrl + M: Lùi đầu dòng đoạn văn bản.
Ctrl + Shift + M: Xóa định dạng Ctrl + M
Ctrl + T: Lùi đoạn văn bản 2 dòng trở đi.
Ctrl + Shift + T: Xóa định dạng Ctrl + T.
Ctrl + Q: Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản

Di chuyển, chọn đoạn văn

Shift + ->: Di chuyển con trỏ chuột đến kí tự phía sau.
Shift + ->: Di chuyển con trỏ chuột đến kí tự phía trước.
Ctrl + Shift + ->: Di chuyển con trỏ chuột đến một từ đằng sau.
Ctrl + Shift + <>: Di chuyển con trỏ chuột đến một từ đằng trước.

Tab: Di chuyển đến mục chọn/ nhóm chọn tiếp theo

Home, End: Lên đầu văn bản hoặc xuốn cuối văn bản

PgUp (mũi tên lên): Lên trên một dòng

PnDn (mũi tên xuống): Xuống dưới 1 dòng

Shift + Tab: Di chuyển đến mục đã chọn/ nhóm đã chọn phía trước.

Shift + F5: Di chuyển đến vị trí thay đổi mới nhất trong văn bản.

Ctrl + A: Chọn toàn bộ văn bản, bôi đen toàn bộ văn bản.

Căn lề đoạn văn bản

Ctrl + E: Căn chỉnh đoạn văn bản đang chọn tại vị trí trung tâm.
Ctrl + J: Căn chỉnh đều cho văn bản.
Ctrl + L: Căn trái cho văn bản.
Ctrl + R: Căn phải cho văn bản.
Ctrl + M: Lùi đầu dòng đoạn văn bản.
Ctrl + Shift + M: Xóa định dạng Ctrl + M
Ctrl + T: Lùi đoạn văn bản 2 dòng trở đi.
Ctrl + Shift + T: Xóa định dạng Ctrl + T.
Ctrl + Q: Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản

Alt, F10: Mở menu lệnh
Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab: Thực hiên ngay khi thanh Menu được kích hoạt để chọn các thanh menu và thanh công cụ.
Tab, Shift + Tab: Chọn các tính năng kế tiếp trên thanh công cụ.
Enter: Mở lệnh đang chọn trên Menu hoặc Toolbar.
Alt + Spacebar: Hiển thị Menu hệ thống.
Home, End: Chọn lệnh đầu tiên hoặc cuối cùng trong Menu con.

Trên đây là toàn bộ các phím tắt và nhóm các phím tắt trong Wordblogdankythuat.com giới thiệu đến các bạn. Mong rằng các bạn sẽ tạo được những văn bản đẹp và nhanh nhất trong công việc.

Chúc các bạn thành công!

>>> Xem thêm Thủ thuật Sắp xếp tên theo thứ tự abc trong excel