PLC

Hiểu biết về thiết bị cơ khí, PLC và các kiến thức, lệnh cơ bản trong lập trình PLC. Nắm bắt được các phương pháp lập trình cơ bản cho PLC và HMI. Ứng dụng của PLC cho robot hay các hệ thống tự động phục vụ cho sản xuất công nghiệp công nghệ cao.