Robot ABB Level 1

Chia sẻ những kiến thức cơ bản về robot ABB level 1 và lập trình robot ABB. Hướng dẫn các lệnh cơ bản trong lập trình robot abb level 1 và cách sử dụng phần mềm Robotstudio .