Robot ABB level 2

  • Hiểu về cấu tạo chi tiết robot abb
  • Nắm được cấu tạo của bộ điều khiển
  • Giới thiệu tập lệnh cơ bản trong lập trình robot abb level 2
  • Hiểu được quy tình tháo lắp và thay thế dây đai và motor của từng trục robot.