backup and restore trong robot ABB

Để hiểu thêm thế nào là Backup và Restore dữ liêu trong lập trình robot ABB là gì? Tại sao, khi nào cần Backup dữ liệu? Thì bài viết hôm nay web sẽ giúp các bạn trả lời tất cả các câu hỏi đó.

Backup and restore dữ liệu trong lập trình ABB là gì?

Backup and restore data robot ABB giúp chúng ta sao chép và tải lại các dự án (project) vào các ổ cứng khác hoặc USB .

Có tác dụng sao lưu dữ liệu cần thiết và khôi phục dữ liệu của chương trình robot ABB

Đầu tiên chúng ta tìm hiểu tại sao phải BackUp dữ liệu?

Có một bản Backup là cần thiết để khôi phục lại nhanh hệ thống khi:

 • Hệ thống chạy không ổn định.
 • Vị trí lập trình sai.
 • Khi nâng cấp thay thế chương trình.

Khi nào phải Backup?

Nên Backup khi :

 • Trước khi cài đạt bản Robotware mới.
 • Trước khi tiến hành bất kỳ thay đổi lớn nào liên quan liên quan đến câu lệnh hoặc thông số của hệ thống.
 • Sau khi tiến trình thành công một số thay đổi về chương trình, thông số và đã kiểm tả chạy thử.

Backup những gì?

Bản Backup gồm:

 • Tất cả các tập tin và thư mục chứa trong thư mục gốc của hệ thống.
 • Thông số hệ thống (ví dụ: tên của tín hiệu I/O signals).
 • Bản Backup chứa đựng thông tin cần thiết cho phép khôi phục được lại hệ thống trở về trạng thái khi lưu trữ.

Các bước Backup dữ liệu

 • Bước 1: Nhấn vào ABB Main Menu để mở danh mục chính.
 • Bước 2: Trong danh mục chính chọn Backup and Restore.
 • Bước 3: Nhấn vào Backup Currents System…..
 • Bước 4: Đặt tên và chọn ví trí lưu file Backup (có thể lưu vào ổ cứng của Robot hoặc USB). Sau đó nhấn Backup.

Restore

Các trường hợp nên khôi phục hệ thống cũ :

 • Hệ thống chạy không ổn định.
 • Nếu nghi ngờ chương trình lỗi.
 • Nếu sau khi thay đổi câu lệnh và thông số, chương trình chạy không tốt và muốn quay lại trạng thái cũ.

Trong quá trình khôi phục tất cả các thông số hệ thống sẽ được thay thế và tất cả các Module từ thư mục Backup sẽ được gọi ra.

Thư mục gốc đã được Backup sẽ được sao chép vào thư mục hệ thống hiện hành trong quá trình Warm Start.

Các bước Restore

 • Bước 1: Nhấn vào ABB Main Menu để mở danh mục chính.
 • Bước 2: Trong danh mục chính chọn Backup and Restore.
 • Bước 3: Nhấn vào Restore System….
 • Bước 4: Chọn file đã Backup để Restore rồi nhấn Restore. Quá trình khôi phục bắt đầu chạy.

Trên đây là các bước Backup và Restore trong lập trình ABB

>>> Xem thêm video Backup and restore data trong robot Nachi