Robot nachi level 1

Hướng dẫn cơ bản về robot nachi, động cơ, trục dải vận hành, các lệnh cơ bản trong lập trình robot nachi level 1. Hướng dẫn tạo các hệ tọa độ User và kiểu nội suy trong robot nachi .