Hệ thống robot Nachi

Ở bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu hệ thống robot Nachi gồm những phần nào? Chức năng của từng bộ phận đó.

Hệ thống robot Nachi

Hệ thống robot cơ bản

Trong đó :

 • A: Tool
 • B: Cánh tay robot
 • C: Dây cáp kết nối
 • D: Bộ điều khiển
 • E: Bảng điều khiển
 • F: Tay điều khiển

Bộ điều khiển

Bộ ngắt mạch và bảng điều khiển được cung cấp ở phía trước của bộ điều khiển CFD và
tay điều khiển được kết nối ở đây là tốt.

Bộ điều khiển CFD

Bộ ngắt mạch

 • Dùng để bật nguồn của bộ điều khiển BẬT và TẮT

Bộ nối nguồn

 • Dùng để kết nối nguồn điện

LAN

 • Dùng để kết nối cáp mạng

USB

 • Đây là một đầu nối cho bộ nhớ USB.

Bảng vận hành

 • Các nút để thực hiện các hoạt động cần thiết tối thiểu như BẬT nguồn động cơ, khởi động và dừng vận hành tự động, dừng khẩn cấp và chuyển đổi giữa chế độ teach và playback được cung cấp.

Tay điều khiển (Teach pendant)

 • Tay điều khiển có các phím và nút để vận hành file và cài đặt các điều kiện khác nhau.
 • Tay điều khiển thông minh. Các hoạt động được điều khiển bởi bộ điều khiển này.

Bảng điều khiển

Bảng điều khiển được cung cấp với nút dừng khẩn cấp và công tắc chọn cho chế độ teach / Chế độ playback.

Bảng điều khiển

A: Công tắc chọn chế độ

B: Nút dừng khẩn cấp

Tay điều khiển (Tay teach pendant)

Có 2 loại tay teach pendant: Smart teach pendant và Compact teach pendant .

Chỉ có thể kết nối một trong 2 loại tay teach pendant không thể sử dụng cả 2 loại tay teach pendant cùng một lúc.

Smart teach pendant (smart TP)

 • Có thể sử dụng tất cả các chức năng của bộ điều khiển robot

Compact teach pendant (compact TP)

 • “Compact TP” có thể thực hiện các thao tác cơ bản từ giảng dạy đến phát lại (hoạt động tự động).
 • Tuy nhiên, có một số chức năng không có sẵn trên tay điều khiển này. (ví dụ: chức năng chỉnh sửa PLC phần mềm …) . Và tay điều khiển này không hỗ trợ một phần của các hoạt động bắt buộc như hoạt động cài đặt ban đầu.
 • Đối với các hoạt động đó, sử dụng PC thay vào đó, phần mềm “FD on DESK Light” (miễn phí). Nếu PC (FD on DESK Light) được kết nối với bộ điều khiển robot này, một màn hình giống với của TP thông minh được hiển thị trên PC và có thể thực hiện các hoạt động tương tự với Smart TP bằng PC

>>> Xem thêm lập trình robot ABB, lập trình PLC