cấu tạo fd on desk

FD on Desk là gì? Cấu tạo của FD on Desk trong phần mềm mô phỏng robot Nachi như thế nào?

FD on Desk là gì?

FD on Desk là phần mềm mô phỏng robot nachi. Cho phép phần mềm của bộ điều khiển FD/CFD hoạt động qua điều khiển của máy tính trên bàn làm việc hoặc bất kỳ máy tính nào có cài đặt phần mềm FD on Desk.

Cấu tạo của FD on Desk như thế nào?

Khi FD on Desk được khởi động , một cửa sổ trình đơn sẽ xuất hiện.

Nếu một bộ điều khiển được bật (ON) trong chế độ tương ứng thì: cửa sổ FD ảo, TP ảo, IO ảo và ROBOT ảo sẽ được hiện lên.

FD on Desk gồm 4 cửa sổ: cửa sổ FD ảo, TP ảo, IO ảo và ROBOT ảo

Cửa sổ FD ảo

 • FD ảo hiển thị chính xác cùng màn hình điểu khiển dạy robot của bộ điều khiển FD/CFD.
 • Cửa sổ này chỉ được hiển thị ở góc trên bên trái của màn hình mà không thể di chuyển đến vị trí khác bằng cách sử dụng chuột.
 • Kích thước cố định 640 x 480.
 • FD ảo hoạt động với TP ảo bàn phím hoặc chuột.

Cửa sổ TP ảo

 • Cửa sổ TP ảo là một bộ điều khiển lập trình cho bộ điều khiển FD
 • Các hoạt động được điều khiển bởi booj điều khiển này.
 • Có thể dùng bộ điều khiển bằng cách sử dụng bàn phím của nó.

>>> Xem thêm lập trình robot ABB

Cửa sổ ROBOT ảo

 • Là đấu ra vị trí chủ đạo từ FD ảo được hiển thì trực quan với việc sử dụng robot thực tế.
 • Trong cửa sổ ROBOT ảo, hình ảnh của robot được hiển thị và có thể kiểm tra trực quan hành vi của robot.
 • Cửa sổ ROBOT ảo có chức năng: Chức năng CAD đơn giản, định nghĩa hoạt động trục cơ servo, tạo thẻ cho đối tượng, phát hiện nhiễu…

Cửa sổ IO ảo

 • Dùng để sử lý các thao tác BẬT/TẮT của tín hiệu đầu vào/ đầu ra của bộ điều khiển FD/CFD.
 • IO ảo gồm ba thành phần chức năng : ” bảng điều khiển hoạt động” luôn hiển thị ở phía trên. “Các thuộc tính tín hiệu đa năng” và “các thuộc tính tín hiệu cố định” cả hai đều được hiển thì bằng cách thay đổi trình đơn.

>>> Xem thêm lập trình mô phỏng robot Nachi