Tác dụng và ý nghĩa của các phím tắt trên tay Teach pendent

Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu : Chức năng của tay teach pendent như thế nào? Tác dụng và ý nghĩa của các phím tắt trên tay Teach pendent (màn hình TP ảo) trong lập trình robot Nachi ra sao nhé?

Chức năng của tay TP

TP ảo có chức năng tương tự như bộ điều khiển lập trình bằng tay trong bộ điều khiển FD. Nhấp chuột vào nút biểu tượng. Trong trường hợp nhấn đồng thời (màu xanh) vào nút kích hoạt, nhấp chuột vào nút sau khi đã nhấn kích hoạt.

Nhấp chuột vào kích hoạt, nút này chuyển sang trạng thái đã kích hoạt (màu đỏ). Nhấp chuột một lần nữa để chuyển về trạng thái chưa kích hoạt (màu xanh).

>>> Xem thêm lập trình robot ABB, lập trình PLC

Tác dụng và ý nghĩa của các phím tắt trên tay Teach pendent (TP ảo)

Các phím tắt trên tay Teach pendent

1. Phím Enable

Khi bạn muốn sử dụng các phím màu xanh lá cây thì bạn phải nhấn tổ họp phím Enable + các phím màu xanh thì chúng mới có tác dụng thao tác được.

2. Bốn phím điều kiện Setting Condition

Phím thay đổi hê tọa độ của robot

Phím tăng hoặc giảm tốc độ của robot

3. Phím Axis Operation key

Là cụm phím điều khiển các trục của robot

Ta có thể điều khiển trục của robot lên xuống sang trái, phải.

4. Phím ON signal:

Là phím ON tín hiệu

Để ON (bật) tín hiệu : Ta phải nhấn tổ hợp phím Enable + Phím ON signal

5. Phím OFF signal:

Là phím OFF tín hiệu

Để OFF (tắt) tín hiệu : Ta phải nhấn tổ hợp phím Enable + Phím OFF signal

6. Phím Edit

Dùng để chỉnh sửa chương trình của robot

7. Phím End

Dùng để kết thúc chương trình

Ta phải nhấn tổ hợp phím Enable + Phím End

8. Phím Close Windown

Dùng để đóng cửa sổ màn hình hiển thị trên màn hình Teach mode

Muốn đóng cửa sổ ta nhấn tổ hợp phím FN + Close Windown

9. Phím Check Back

Là phím quay lại trong chương trình

10. Phím Check Go

Cho phép check các điểm của chương trình

11. Phím Insert Step

Chèn một bước nào đó để lưu điểm tọa độ hiện tại trong chương trình

Ta nhấn tổ hợp phím Fn + Insert Step

12. Phím tắt O.W

Dùng để ghi hoặc ghi đè lên điểm tọa độ hiện tại của robot đang ở trạng thái nào

13. Phím Program selection

Là phím chọn chương trình bạn muốn chỉnh sửa

14. Tổ hợp phím Key Move

Là tổ hợp phím di chuyển cho phép di chuyển lên xuống sang trái, phải để chèn các câu lệnh

Ta phải nhấn tổ hợp phím Enable + Phím key move

15. Phím R

Cho phép ta reset lại hoặc hủy điểm chương trình bị lỗi

16. Phím hình quyển sách

Là phím hướng dẫn chúng ta lấy tài liệu để xem hoạt động cơ bản trong chương trình

>>> Xem thêm video hướng dẫn chi tiết Tác dụng và ý nghĩa của các phím tắt trên tay Teach pendent Bài 11-Lập trình robot nachi level 1