Màn hình IO ảo

Ở bài này blogdankythuat.com sẽ giới thiệu cho các bạn màn hình IO ảo trong FD on Desk phần mềm mô phỏng robot Nachi. Các chức năng và bảng điều khiển hoạt động IO ảo.

Màn hình IO ảo

Màn hình IO ảo: Dùng để xử lý các thao tác BẬT/TẮT của tín hiệu đầu vào / đầu ra của bộ điều khiển FD/CFD.

IO ảo bao gồm ba thành phần chức năng;

  • Bảng điều khiển hoạt động luôn hiển thị ở phía bên trên.
  • Các thuộc tính tín hiệu đa năng. Các thuộc tính tín hiệu cố định cả hai đều được hiển thị bằng cách thay đổi trình đơn.
  • Sử dụng cửa sổ chính của bảng điều khiển hoạt động IO ảo, có thể vận hành BẬT/TẮT tín hiệu I/O. Nếu nhấn nút “Fixed IO”, các tín hiệu I/O cố định sẽ hoạt động. Và nếu nhấn nút “User I/O”, các tín hiệu I/O của người dùng sẽ hoạt động.
  • <- FD chỉ tín hiệu đầu vào, trong khi FD-> chỉ tín hiệu đầu ra. Nhấp chuột vào nút (biểu tượng) để kích hoạt.
  • Tín hiệu đầu vào được điều hành bởi nút BẬT/TẮT.
  • Thanh cuộn nằm ở phía bên phải có thể hiển thị tín hiệu 1 ~ 2048. Các con số in đậm chỉ các tín hiệu được gán cho các chức năng cụ thể. Ví dụ như tín hiệu khởi động từ bên ngoài … (Tên tín hiệu tự động được hiển thị trên cửa sổ.)
  • Thông tin gán tín hiệu I/O được hiển thị tự động trên cửa sổ I/O ảo.
Cửa sổ User IO – Vitual IO

Cửa sổ Fixel IO – Vitual IO

Bảng điều khiển hoạt động của IO ảo

Bảng điều khiển hoạt động nằm trong bộ điều khiển FD được xử lý như sau:

Nút bảng điều khiển hoạt động

Các công tắc/ nút trên “bảng điều khiển FD” tương tự như các công tắc/nút/phím trên điều khiển CFD như sau:

Chú ý: Ở FD on Desk, “TP ảo” không thể thực hiện hoạt động “BẬT động cơ” và “Khởi động”. Hãy sử dụng “Bảng điều khiển FD ” của cửa sổ “IO ảo” thay thế.

Nút chuyển FD TP

Hoạt động của “nút chuyển TP ” và “nút kích hoạt chuyển” trên điều khiển lập trình có thể thực hiện tại cửa sổ này

Các nút chuyển FD TP

Các nút chuyển FD TP

>>> Xem thêm cách cài đặt phầm mềm robot ABB, lập trình PLC