ngôn ngữ rapid

Ở bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngôn ngữ RAPID trong lập trình robot ABB.

RAPID là gì?

RAPID là ngôn ngữ lập trình bậc cao được sử dụng để điều khiển robot ABB.

RAPID đã được ABB giới thiệu cùng bộ điều khiển S4 vào năm 1994. Thay thế cho ARLA sử dụng cho bộ điều khiển S3.

RAPID là ngôn ngữ lập trình thế hệ thứ 4 dựa trên ngôn ngữ lập trình C. Là ngôn ngữ lập trình mạnh nhất.

RAPID hỗ trợ định dãng mã ASCII có nghĩa là chương trình RAPID có thể được tạo ra, chỉnh sửa bởi trình biên tập văn bản. Chẳng hạn như AcroEdit, UltraEdit.

Ngôn ngữ lập trình RAPID là sự kết hợp tuyệt vời giữa tính đơn giản, linh hoạt và là ngôn ngữ lập trình mạnh. Đây là ngôn ngữ thực sự không có giới hạn với hỗ trợ cho các chương trình dạng cấu trúc, ngôn ngữ hướng phân xưởng và các đặc tính tiên tiến khác. Ngôn ngữ này cũng có sự hỗ trợ mạnh mẽ cho các ứng dụng quá trình.

>>> Xem thêm Ngôn ngữ Instruction và Lader trong lập trình PLC