Ngôn ngữ Instruction và Lader trong PLC

Ngôn ngữ lập trình PLC (programming language): ” là một hệ thống được ký hiệu hóa để miêu tả những tính toán (qua máy tính) trong một dạng mà cả con người và máy đều có thể đọc và hiểu được”
Ngôn ngữ lập trình phải thỏa mãn 2 điều kiện cơ bản:

  • Nó phải dễ hiểu và dễ sử dụng đối với người lập trình, để con người có thể dùng nó giải quyết các bài toán khác.
  • Nó phải miêu tả một cách đầy đủ và rõ ràng các tiến trình (process), để có thể chạy được trên các máy tính khác.

Ngôn ngữ lập trình Instruction trong PLC

Ngôn ngữ Instruction, ngôn ngữ dòng lệnh, được xem như là ngôn ngữ lập trình cơ bản dễ học, dễ dùng, nhưng phải mất nhiều thời gian kiểm tra đối chiếu để tìm ra mối quan hệ giữa một giai đoạn chương trình lớn với chức năng nó thể  hiện. Hơn nữa, ngôn ngữ instruction của từng nhà chế tạo thì cấu trúc của PLC khác nhau. (đây là trường hợp phổ biến) thì việc sử dụng lẫn lộn như vậy có thể dẫn đến kết quả là phải làm việc trên tập lệnh ngôn ngữ instruction không đồng nhất.

Ngôn ngữ Instruction và Lader trong PLC
Ngôn ngữ Instruction và Lader trong PLC

Có 6 thiết bị lập trình cơ bản dùng trong PLC. Mỗi thiết bị có công dụng riêng. Để dể dàng xác định thì mỗi thiết bị được gán cho một kí tự:

1, X: dùng để chỉ ngõ vô vật lý gắn trực tiếp vào PLC.

2, Y: dùng để chỉ ngõ ra vật lý gắn trực tiếp vào PLC.

3, M: dùng như các cờ sử dụng trong PLC (giống như các rơ le trung gian bên ngoài phần cứng để diều khiển các trạng thái).

4, T: bộ định thì timer dùng để đếm thời gian trong PLC.

5, C: bộ đếm Counter trong PLC.

6, D: vùng nhớ D là thanh ghi 16bit để lưu trữ các dữ liệu.

Tất cả các thiết bị trên được gọi là “Thiết bị bit”, nghĩa là các thiết bị này có 2 trạng thái: ON hoặc OFF, 1 hoặc 0 .

Ngôn ngữ lập trình Ladder trong PLC

Một ngôn ngữ khác được ưa chuộng hơn là Ladder, ngôn ngữ bậc thang. Ngôn ngữ này có dạng đồ họa cho phép nhập chương trình có dạng như một sơ đồ mạch điện logic, dùng các ký hiệu điện để biểu diễn các công tác logic ngõ vào và lơ – le logic ngõ ra. Ngôn ngữ này gần với chúng ta hơn hơn ngôn ngữ Instruction và được xem như là một ngôn ngữ cấp cao. Phần mềm lập trình sẽ biên dịch các ký hiệu logic trên thành mã máy và lưu vào bộ nhớ của PLC. Sau đó, PLC sẽ thực hiện các tác vụ điều khiển theo logic thể hiện trong chương trình.

>>> Xem thêm lập trình robot Nachi