Chức năng phần mềm GX Works 2

Bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu chức năng của phần mềm GX-Work 2 trong lập trình PLC

Phần mềm GX-Work 2 là gì?

Phần mềm GX-Work 2 là phần mềm được Mitsubishi nâng cấp và thay thế cho GX Developer trong lập tình PLC với giao diện trực quan đẹp hơn hơn, thao tác mượt mà và có hỗ trợ thêm các ngôn ngữ lập trình khác như là FBD (Function Block Diagram), SFC (Sequential Function Chart) 

 • GX Works2 là một công cụ lập trình dùng để thiết kế, gỡ lỗi, và duy trì chương trình trên Window
 • GX Works2 đã cải thiện chức năng và khả năng thao tác, với những tính năng dễ sử dụng hơn khi so sánh với GX Developer đã có.

Chức năng chính của GX Works2

GX Works2 quản lý các chương trình và thông số đầu vào của dự án cho mỗi CPU điều khiển khả trình.

Lập trình

 • Chương trình có thể được tạo ra trong một Dự án đơn giản theo cách tương tự với GX Developer.
 • Lập trình cấu trúc trong một dự án cấu trúc cũng khả thi với GX Works2

Cài đặt tham số

 • Tham số cho CPU điều khiển khả trình và tham số cấu hình mạng có thể được đặt với GX Works2.
 • Tham số cho khối chức năng thông minh cũng có thể được cài đặt

Viết/đọc dữ liệu đến/từ một CPU điều khiển khả trình

 • Tạo chương trình tuần tự có thể được viết/đọc từ một CPU điều khiển khả trình sử dụng Read từ PLC/Write của chức năng PLC. Đồng thời, với chương trình thay đổi chức năng trực tuyến, chương trình tuần tự có thể bị thay đổi ngay cả khi CPU điều khiển khả trình đang chạy (RUN).

Quan sát/soát lỗi

 • Tạo chương trình tuần tự có thể được viết cho CPU điều khiển khả trình và giá trị của thiết bị khi hoạt động của nó đang được theo dõi trực tuyến/ngoại tuyến.

Chuẩn đoán

 • Trạng thái lỗi hiện tại và lịch sử lỗi của CPU điều khiển khả trìnhcó thể được chuẩn
  đoán.
 • Với chức năng chuẩn đoán, công việc khôi phục có thể được hoàn thành trong thời
  gian ngắn.
 • Với chức năng theo dõi hệ thống (cho QCPU (Q mode)/LCPU), thông tin cụ thể trong module chức năng thông tin có thể được lấy về. Điều này giúp cho rút ngắn thời gian phục hồi dữ liệu khi hệ thống đang lỗi.

Tính năng trong GX Works2

1 . Loại dự án trong GX Works2

Trong GX Works2, loại dự án có thể được chọn từ những dự án đơn giản hoặc dự án cấu trúc.

Dự án đơn giản

 • Dự án đơn giản tạo ra các chương trình tuần tự sử dụng tập lệnh cho CPU điều khiển khả trình Mitshubishi.
 • Chương trình trong một dự án đơn giản có thể được tạo ra tương tự như GX developer đã có.

Dự án cấu trúc

 • Trong một dự án cấu trúc, chương trình có thể được tạo ra bởi lập trình cấu trúc.
 • Bằng việc phân mảnh một chương trình điều khiển thành các chương trình thông dụng nhỏ, lập trình ra một chương trình có mức độ quản lí cao và sử dụng linh hoạt.

2. Tăng cường khả năng sử dụng của chương trình

Những dự án được tạo bởi GX Developer đã có được tối ưu trong một dự án đơn giản.

Tối ưu những thứ đã có giúp tăng hiệu năng của thiết kế chương trình.

3. Chia sẻ Đơn vị tổ chức chương trình (POU) như một thư viện

Trong một dự án cấu trúc, những chương trình, nhãn quốc tế, và cấu trúc thường sử dụng có thể được đăng kí như là thư viện người dùng.

Tối ưu thư viện người dùng này giảm thời gian cần thiết để tạo ra những chương trình.

4. Các ngôn ngữ lập trình

Có nhiều ngôn ngữ lập trình có thể sử dụng được với GX Works2 nên việc chọn ra ngôn ngữ tối ưu sẽ dựa vào khả năng điều khiển

5. Tính năng khác

Soát lỗi ngoại tuyến

 • Soát lỗi ngoại tuyến sử dụng chương trình mô phỏng với GX Works2. Nó cho phép soát lỗi để đảm chương trình tuần tự tạo ra bảo hoạt động bình thường mà không kết nối GX Works2 đến CPU điều khiển khả trình.

Bố cục màn hình có thể tùy chỉnh theo mong muốn của người dùng

 • Cửa sổ lưu động cho phép thay đổi bố cục màn hình của GX Works2 mà không có sự hạn chế.

Trên đây là toàn bộ chức năng của phần mềm GX-Work 2 trong lập trình PLC. Mong sẽ giúp việc học tập và làm việc của các bạn.

>>> Xem thêm lập trình robot Nachi, robot ABB