phần mềm GX-Works 2

Ở bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu tổng quan phần mềm GX-Works 2 trong lập trình PLC . Cấu hình trong của GX Works 2 gồm những phần nào?

Phần mềm GX-Works 2 là gì ?

Phần mềm GX-Works 2 là phần mềm nâng cấp và thay thế cho phần mềm GX Developer, lập trình cho các dòng PLC FX, Q, L, A, S, CNC.

Giới thiệu phần mềm GX-Works 2

Cấu hình màn hình trong GX Works2

1 . Thanh tiêu đề

Thanh tiêu đề thể hiện tên của dự án đang sử dụng

2. Thanh Menu
Thanh menu được sử dụng khá thường xuyên khi làm việc với GX Works2. Click vào thanh menu để chọn những chức năng khác nhau từ thanh menu.

3. Thanh công cụ
Thanh công cụ gồm những biểu tượng rất trực quan và dễ sử dụng cho những chức năng thông dụng. Nó khiến các thao tác nhanh hơn.

4. Tab
Khi làm việc với nhiều cửa sổ đang mở, nó thể hiện theo dạng trình duyệt tab . Click vào tab sẽ kích hoạt cửa sổ làm việc tương ứng.

5. Xem nội dung hiển thị
Xem nội dung hiển thị thể hiện nội dung của trình hiển thị hiện tại

6. Vùng quản lý project
Xem vùng đang chọn vùng thể hiện nội dung của vùng hiện tại

7. Khu vực soạn thảo chương trình (cửa sổ làm việc)
Màn hình chỉnh sửa thể hiện nhiều loại màn hình như màn hình tạo chương trình và màn hình tạo comment để chỉnh sửa biểu đồ lader, chú thích, và tham số.

8. Cửa sổ Output
Cửa sổ đầu ra thể hiện sự biên dịch và kiể mtra kết quả (như lỗi và cảnh báo).

>>> Xem thêm Tổng quan về RobotStudio trong lập tình robot ABB

9. Thanh trạng thái
Thanh trạng thái thể hiện thông tin trạng thái của GX Works2.

Khởi động GX Works 2

Bạn Click biểu tượng Start ->Chọn [All Programs].-> [MELSOFT Application].-> [GX Works2].-> Click [GX Works2].

GX Works2 khởi động.

Tạo một dự án mới

Click trên thanh công cụ và chọn [Project] → [New Project] ( Ctrl + N ).

Click vào “Project Type”-> Danh mục “Project Type” hiện lên. Chọn “Simple Project”.

Click the “PLC Series” list button -> Danh mục “PLC Series” hiện lên. Select “QCPU (Q mode)”.

Click vào nút “PLC Type”-> Danh sách “PLC Type” hiện ra. Chọn “Q06UDH”..-> click OK

Một dư án mới được tạo ra.

Chỉnh sửa ladder

1 . Chỉnh sửa màn hình

2. Thay đổi kích thước màn hình trên màn hình chỉnh sửa

Kích thước màn hình của mà hình chỉnh sửa bị thay đổi

Bạn Click [View] → [Zoom].

Hộp thoại Zoom xuất hiện

3. Thay đổi cỡ chữ trên màn hình chỉnh sửa

Cỡ chữ trên màn hình có thể thay đổi

Bạn click chọn [View] → [Text Size] → [Bigger]/[Smaller].

Cỡ chữ được thay đổi mỗi lần thực hiện bước này trong phạm vi 10 lần..

4. Hiện/ẩn chú thích
Ghi chú thiết bị (nhãn ghi chú), ghi chú, và biểu ngữ có thể hiện ra hoặc ẩn đi.
Bạn click chọn [View] → [Comment]/[Statement]/[Note].

Chú ý: Hiện/ẩn chú thích
Chú thích có thể hiện hoặc ẩn bằng thao tác sau:
[Tool] → [Option] → “Program Editor” → “Ladder” → “Comment”

5. Đặt số dòng và cột để hiện comment
Cài đặt Option cho phép thay đổi chỗ số hàng và cột để hiện ghi chú thiết bị
Bạn Click [Tool] → [Option].

Màn hình Option hiện lên..

Tiếp theo bạn Click “Program Editor” → “Ladder” → “Comment”.

Màn hình để đặt định dạng thể hiện ghi chú thiết bị xuất hiện.

6. Cài đặt số công tắc hiển thị trong chương trình ladder

Cài đặt phần này cho phép đổi số công tắc hiển thị trong 1 hàng.
Bạn Click “Program Editor” → “Ladder” → “Ladder Diagram” trong màn hình Option

Màn hình cài đặt Display Format cho biểu đồ ladder hiện ra

7. Đổi tên nhãn hiển thị và thiết bị hiển thị
Một chương trình sử dụng nhãn có thể đổi giữa tên nhãn và tên thiết bị.
Chú thích nhãn và chú thích thiết bị được sử dụng sẽ cho chú thích trên màn hình tương ứng.
Những thiết bị sử dụng với trình biên dịch có thể chuyển đổi chế độ hiển thị tên nhãn sang hiển thị tên thiết bị.
Bạn Click [View] → [Device Display]

8. Ẩn một khối ladder
Khối ladder sau khi biến đổi có thể ẩn đi
Khối ladder đi cùng với câu lệnh được đặt ẩn đi còn câu lệnh hiện lên.

 • Đưa chuột đến khối ladder muốn ẩn
 • Click [View] → [Non-Display Ladder Block].
 • Khối ladder được chọn đã bị ẩn đi

Hủy bỏ lệnh ẩn khối ladder

 • Di chuyển chuột đến khối ladder ẩn hiện đang màu xám.
 • Click [View] → [Display Ladder Block].
 • Khối ladder được chọn đã bị ẩn đi

Chú ý :Hiện/ẩn khối ladder

 • Nhiều khối ladder có thể được ẩn hoặc hiện..
 • Tất cả khối ladder có thể hiện hoặc ẩn bằng việc [View] →[Display All Ladder Block]/[Non-Display All Ladder Block].
 • Khối ladder còn có thể hiện hoặc ẩn bởi Phải chuột → [Displaying/hiding ladder blocks]

Dự án

Cấu hình của một dự án được hiển thị theo dạng cây. Nội dung hiển thị khác nhau theo loại bộ điều khiển khả trình.

Dưới đây là một ví dụ cho một dự án đơn giản của QCPU (Q mode)).

Dự án đơn giản (không nhãn)

Dự án đơn giản (có nhãn)

Một dự án với mỗi GX Works

 • Một GX Works2 có thể chỉnh sửa chỉ một dự án.
 • Để chỉnh sửa hai hay nhiều hơn cùng lúc, chạy số chương trình GX Works2 bằng với số dự án.

Chú thích biến

 • Chú thích biến của GX Works2 được phân loại vào chú thích biến chung và chú thích biến cục bộ.