Cách vẽ hình, sơ đồ trong Word

Biết cách vẽ hình, vẽ sơ đồ trong Word thì chúng ta sẽ thể hiện được những hình vẽ, sơ đồ một cách trực quan, sinh động , nhanh nhất và dễ dàng nhất.

Word không chỉ để soạn thảo văn bàn mà còn cung cấp các công cụ vẽ hình, vẽ sơ đồ dễ dàng và tiện lợi. Các bạn sẽ không cần phải sử dụng thêm bất kỳ phần mềm vẽ hình, sơ đồ nào.

Vẽ hình, sơ đồ trong Word sử dụng công cụ Shapes

Bước 1: Để bắt đầu vẽ hình trong Word chúng ta Click chọn Insert -> Shapes chọn một kiểu hình khối. Sau đó chúng ta click chuột và kéo để tạo hình, rồi kéo chỉnh kích cỡ và chỉnh vị trí.

Vẽ đường thẳng: Insert -> Shapes -> Lines -> Line.

Vẽ mũi tên một chiều: Insert -> Shapes -> Lines -> Arrow.

Vẽ hình vuông, hình chữ nhật: Insert -> Shapes -> Rectangles -> Rectangle.

Kết quả

 Di chuyển đối tượng Shapes: Các bạn Click chuột vào đối tượng khi nào xuất hiện biểu tượng mũi tên 4 chiều (như hình dưới). Thì các bạn nhấn giữ con trỏ chuột và di chuyển tới vị trí mới.

Sao chép đối tượng: Các bạn cần vẽ nhiều hình tương tự nhau thì có thể sao chép đối tượng bằng cách chọn đối tượng sao đó nhấn giữ phím Ctrl. Nhấn giữ con trỏ chuột và di chuyển con trỏ chuột tới vị trí muốn sao chép. Hoặc các bạn có thể chọn đối tượng và nhấn tổ hợp phím Ctrl + C và nhấn Ctrl + V sau đó di chuyển hình sao chép tới vị trí mong muốn.

Bước 2: Thêm chữ vào đối tượng Shapes:

+ Thêm chữ vào các hình như đường thẳng, mũi tên… các bạn chọn Insert -> Text Box -> chọn kiểu mẫu bất kỳ. Sau đó di chuyển tới vị trí phù hợp, để xóa khung bao quanh chữ các bạn nhấn chuột phải và chọn Format Text Box

+ Thêm chữ vào các khối hình các bạn chọn chuột phải vào khối muốn thêm chữ và chọn Add text. Sau đó nhập chữ các bạn muốn.

Các bạn có thể thay đổi màu sắc cho các khối hình các bạn Click chuột phải vào khối muốn thay đổi màu sắc và chọn Fill. Hoặc thay đổi màu viền cho khối bạn Click chuột phải vào khối muốn thay đổi chọn Outline.

Ví dụ một sơ đồ được vẽ bằng công cụ Shapes.

>>> Xem thêm các thủ thuật máy tính

Ngoài ra các bạn có thể vẽ sơ đồ sử dụng SmartArt.

Bước 1: Chọn Insert -> SmartArt.

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Choose a SmartArt Graphic, các bạn chọn kiểu sơ đồ phù hợp với mục đích sử dụng.

Ví dụ vẽ sơ đồ tổ chức thì các bạn chọn Hierarchy -> chọn sơ đồ -> nhấn OK

Lúc này trên trang Word sẽ xuất hiện sơ đồ các bạn chọn.

Bước 3: Các bạn nhập nội dung vào các ô text có trong các khối hình của sơ đồ. Sau đó các bạn chọn sơ đồ. Lúc này trên thanh công cụ các bạn có thẻ SmartArt Tools trong đó bao gồm Design và Format.

Các bạn sử dụng Design để thiết kế sơ đồ:

– Add Shape: thêm các nhánh nhỏ, nhánh ngang cấp, nhánh con…

– Layouts: thay đổi hình dáng các nhánh rẽ và các ô nội dung.

– Change Colors: thay đổi màu sắc.

– SmartArt Styles: kiểu sơ đồ.

Các bạn định dạng kiểu chữ, màu sắc từng khối hình trong Format.

Ví dụ một sơ đồ minh họa được vẽ bằng SmartArt:

Trên đây là toàn bộ các cách vẽ hình, sơ đồ trong Word một cách trực quan, sinh động và đơn giản nhất. Chúc các bạn thành công.