Nhóm phím tắt trong Excel

Để học, sử dụng, làm việc tốt trong Excel thì chúng ta cần biết tất cả các nhóm phím tắt trong Excel. Vậy các nhóm phím tắt đó là gì? Ở bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn.

1. Phím tắt đơn lẻ trong Excel

 • F2 : Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô.
 • F3 : Dán một tên đã đặt trong công thức.
 • F4 hay Ctrl + Y: Lặp lại thao tac vừa làm.
 • F8 : Bật tính năng mở rộng vùng lựa chọn (bằng cách sử dụng thêm các phím mũi tên) mà không cần nhấn giữ phím shift.
 • F9 : Cập nhật tính toán trong Sheet trong Workbookk đang mở.
 • F11 :Tạo và chèn biểu đồ với dữ liệu trong phạm vi hiện tại trong một sheet biểu đồ riêng biệt.
 • = : Bắt đầu một công thức.
 • Esc : Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi.
 • Enter: Hoàn thành nhập 1 ô và di chuyển xuống ô phía dưới.
 • Backspace: Xóa ký tự bên trái của con trỏ văn bản, hoặc xóa các lựa chọn.
 • Delete: Xóa ký tự bên phải của con trỏ văn bản, hoặc xóa các lựa chọn.
 • Home: Di chuyển đến ô đầu của một hàng trong một bảng tính.
 • Các phím Mũi Tên: Di chuyển lên, xuống, sang trái, hoặc sang phải trong một bảng tính.
 • Page Down / Page UpDi chuyển xuống cuối bảng tính/ lên đầu của bảng tính.

2. Nhóm phím tắt trong Excel

 • Alt + Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô.
 • Ctrl + Delete: Xóa tất cả các dữ liệu trong một dòng.
 • Phím Shift + Space (Phím cách): Chọn toàn bộ hàng.
 • Ctrl + Space (Phím cách): Chọn toàn bộ cột.
 • Ctrl + a(hoặc ctrl + phím Shift +phím cách) : Chọn toàn bộ bảng tính
 • (hoặc các khu vực chứa dữ liệu) .
 • Ctrl + D: Chép dữ liệu tự ô trên xuống ô dưới.
 • Ctrl + R: Chép dữ liệu từ bên trái qua phải.
 • Shift + Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên vùng được chọn.
 • Shift + Tab: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển qua trái.
 • Ctrl + F3: Đặt tên cho vùng được chọn.
 • Shift + F9: Cập nhật tính toán trong Sheet.
 • Alt + =: Chèn công thức tính tổng.
 • Shift + F3:Hiển thị hộp thoại Insert Function.
 • Ctrl + Shift + EnterNhập công thức là một công thức mảng.
 • Ctrl + ; : Tự động cập nhật ngày tháng.
 • Ctrl + K: Chèn một Hyperlink ( liên kết).
 • Ctrl + B : Chữ đậm.
 • Ctrl + I: Chữ nghiêng.
 • Ctrl + U: Gạch chân.
 • Ctrl + 9: Ẩn dòng .
 • Ctrl + Shift + (: Hiển thị dòng ẩn.
 • Ctrl + Shift + ~: Định dạng số kiểu General.
 • Ctrl + Shift + #: Định dạng kiểu Data cho ngày tháng.
 • Ctrl + Shift + &: Thêm đường viền ngoài.
 • Ctrl + Shift + –: Bỏ đường viền ngoài.
 • Ctrl + Shift + “: Chép giá trị của ô phía trên.
 • Ctrl + F4: Địa chỉ tuyệt đối.

>>> Xem thêm : Video thủ thuật sắp xếp họ tên theo thứ tự abc trong Excel