Copy program to USB and Delete program robot nachi

Ở bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Copy and Delete Program robot ra USB trực tiếp trên tay Teach pendant trong robot nachi.

Copy Program Robot Nachi

Khi nào cần copy chương trình

Khi chúng ta không muốn mất dữ liệu, hoặc chương trình. Thì ta cần sao lưu ra nhiều vị trí khác nhau như USB, ổ cứng máy tính để phục vụ cho học tập hoặc làm việc.

Các bước copy chương trình trong lập trình robot Nachi ra USB hoặc ổ cứng máy tính.

Bước 1: Bạn mở phần mềm FD on Desk. Tại cửa sổ FD ảo ta click chọn File -> chọn mục “1 File Copy”.

Bước 2: Chọn chương trình mà bạn muốn copy và tạo folder mới

Ví dụ ở đây tôi chọn chương trình “MZ07L-01.020” thì tôi click vào chương trình số 20 -> click chọn Hard Disk -> click Made Folder

Bước 3: Đặt tên cho Folder cần copy. Ví dụ tôi đặt tên là “File copy” rồi click Complete

Bước 4: Bạn click vào phần foder mới tạo “File copy” rồi click chọn Execute. Ở đây cửa sổ hiện ra hỏi bạn có muốn copy không bạn click YES thì chương trình copy MZ07L-01.020 sẽ hiện ra.

Delete Program Robot Nachi

Delete chương trình khi nào?

Khi chương trình của chúng ta bị lỗi hoặc không dùng đến hoặc ổ cứng máy tính của bạn không thể lưu trữ nữa. Thì bạn phải xóa chương trình cho đỡ nặng máy.

>>> Xem thêm lập trình robot ABB

Các bước Delete chương trình

Bước 1: Bạn vào cửa sổ FD ảo ta click chọn File -> chọn mục “3 File Delete”.

Bước 2: Chọn chương trình bạn muốn xóa. Ở đây tôi chọn chương trình “MZ07L-01.006 ” rồi click Excute.

Bước 3: Xác nhận xóa chương trình. Cửa sổ hiện lên hỏi bạn có muốn xóa chương trình không bạn click YES vậy là chương trình của bạn đã xóa thành công.

Trên đây là toàn bộ các bước Copy and Delete Program trong lập trình robot Nachi ra USB hoặc ổ cứng máy tính.

Chúc các bạn thành công!

Xem vi deo hướng dẫn chi tiết Copy program to USB and Delete program robot nachi